Enter your keyword

Sedam nevladinih organizacija okupljenih u Balkanskom savetu za izbeglice i mirgracije BRMC – Helsinški komitet Albanije (AHC), Beogradski centar za ljudska prava, Građanska alijansa iz Crne Gore (GAMN), Program građanskih prava Kosova (CRP/K), Grupa 484, Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA) i Vaša prava Bosna i Hercegovina (VP BiH) pozivaju na mir, poštovanje međunarodnog prava ljudskih prava i zaustavljanje vojnih akcija u Ukrajini.

Trenutna situacija je alarmantna sa hiljadama ljudi koji napuštaju svoje domove bežeći od rata. Ovaj apel za momentalnu reakciju ima za cilj da se spreči humanitarna katastrofa i sačuva hiljade ljudskih života, kao i da zaustavi egzodus izbeglica unutar i van Ukrajine.

Upravo svedočimo kršenju ljudskih prava gde su životi civila direktno ugroženi.

Zato, pozivamo sve zainteresovane strane da pruže podršku ljudima koji ostaju u Ukrajini, da zaštite one koji su prinuđeni da pobegnu i da učine sve kako bi se stvorili uslovi za njihov što brži povratak kućama.

U svetu 21. veka koji neguje demokratiju i poštuje ljudska prava, očuvanje mira, bezbednosti i slobode je apsolutni imperativ.