Enter your keyword

Građanska alijansa je započela projekat “Bezbjednost novinara i medijskih sloboda na lokalnom nivou” koji realizujemo uz podršku “Nezavisno udruženje novinara Srbije iz Beograda”, a koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je doprinos razumijevanju značaja bezbjednosti novinara i medijskih sloboda u Crnoj Gori. Projektom takođe želimo da doprinesemo povećanju kapciteta lokalnih medija i OCD i svijesti lokalnih zajednica o značaju bezbjednosti novinara, medijskim slobodama i medijskom profesionalizmu.

Započeli smo razgovore sa lokalnim medijima i organizacijama civilnog društva o stanju medija u njihovom gradu, uslovima u kojima novinari i mediji rade, bezbjednosti i profesionalnosti novinara, kao i o saradnji sa državnim institucijama i njihovoj međusobnoj saradnji.