Enter your keyword

Pasivan i formalan odnos nadležnih državnih institucija po pitanju procesa suočavanja sa prošlošću i dalje je aktuelan. Iako je od pojedinih ratnih zločina prošlo i više od dvije decenije, samo u jednom slučaju imamo pravosnažno osuđujuću presudu. Pitanje političke, nalogodavne i komandne odgovornosti nije pokrenuto. Neophodno je da naredni koraci VDT-a budu da se pokrenu postupci utvrđivanja inspiratora, naredbodavaca i huškača na ratne zločine kako bi se utvrdila puna odgovornost, ali i otkrile sve istine o žrtvama i počiniocima ovih zločina.

GA insistira na preispitivanju odgovornosti državnih tužilaca koji su postupali u slučajevima ratnih zločina, zato što je dosadašnja praksa pokazala brojne nedostatke u istragama. Naime, GA je već tražila od v.d. Vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića i članova Tužilačkog savjeta da pokrenu inicijativu za razrješenje tužioca koji je postupao u slučaju Bukovica, zbog navoda bivše specijalne tužiteljke Stojanke Radović, koja je na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu saopštila da je predmet Bukovica ukinut na Apelacionom sudu zbog neznanja i nesposobnosti Tužioca.

Na kraju želimo da vas upoznamo, da ćemo povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici organizovati akciju dijeljenja video dokumentarnog serijala „Srebrenica – mapiranje genocida” političkim partijama, medijima, NVO-ima i građanima. Iako Crna Gora nije direktno odgovorna, ipak je masovno podržavala tu politiku devedesetih godina. Materijal je nastao kao rezultat projekta na kom su radile kancelarije Inicijative mladih za ljudska prava Crne Gore (članica GA) i Bosne i Hercegovine a dostupan je na web sajtu: http://www.srebrenica-mappinggenocide.com/bh-m/ . Zainteresovani za preuzimanje video materijala na CD-u mogu se javiti našoj kancelariji u periodu od 09 do 15 sati.

S poštovanjem,

Građanska alijansa
Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava