Enter your keyword

Bez koncepta vladavine prave nema demokratije, a sudeći po aktuelnim crnogorskim procesima te dominantnom odnosu prema presudama Upravnog suda, možemo reći da u Crnoj Gori imamo devijaciju ovog sistema. Upravni sud je primjer kako se sudi po zakonu i koji u kontinuitetu pokazuje dobre rezultate u svom radu, na koji smo kao civilno društvo mogli da se oslonimo, a koji je nažalost postupanjem Vlade, državnih organa i lokalnih samouprava potpuno marginalizovan. Nažalost u poziciji smo da pričamo o stvarima oko kojih ne smije biti dileme i diskusije – jednostavno, presude Upravnog suda moraju se poštovati, a to do sada u Crnoj Gori nije bio slučaj.

Zanemarivanjem presuda, neizvršavanjem odluka i neuklanjanjem pravnih posljedica nelegalnog rada državnih organa i institucija čini se da Vlada Crne Gore šalje poruku da ovaj sud nije potreban Crnoj Gori, te da je Upravni sud samo statista u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ovakav odnos čini se da najprije preporučuje ukidanje sudskih instanci u Crnoj Gori, jer su dosadašnje presude prečesto ostajale neizvršene. Na ovaj način, pravi se još veća šteta i ostvaruje kontraefekat jer se svi oni identifikovani kao odgovorni u kršenju upravnih postupaka, koje često upućuju i na krivičnu odgovornost ovakvim postupanjem, ohrabruju i nastavljuju sa svojim angažmanima i štetnim činjenjem.
Kada je riječ o konkretnom nepoštovanju odluka Upravnog suda:
Upravni sud je poništo odluku o imenovanju Operativnog tima Partnerstva otvorenih vlada. Poništavanje tog akta ima za pravnu posljedicu poništavanje svih radnji koje je takav akt proizveo. To znači da više nema Operativnog tima niti radnji koje su preduzete od njegove strane. Međutim, Vlada Crne Gore ne reaguje po presudi Upravnog suda kojom je poništena odluka i omenovanju Operativnog tima Partnerstva otvorenih vlada. Na sajtu Vlade još uvijek se nalazi materijal koji je posljedica rada ovako formiranog tima koji nema legalitet. S druge strane, još uvijek smo u pravnom vakuumu kada je u pitanju funkcionisanje i rad ovog tima, jer se Vlada na posljednjoj sjednici nije oglasila povodom ovog slučaja niti predložila Odluku o formiranju novog tima, dok je odgovorna osoba za ovakvo grubo kršenje procedura još uvijek na vrlo visokom mjestu u Vladi, odakle prijeti da će svojim postupanjem bez sankcija nastaviti da urušava ugled Vlade te državne organe uvodi u nelegalne radnje.

Upravni sud već treći put presudama poništava odluke Fonda za manjine o raspodjeli sredstava po raspisanim konkursima međutim, nikakve radnje po odluci suda Fond nije preduzimao, već ih u kontinuitetu krši i raspisuje nove konkurse i raspodjeljuje sredstva. Fond godinama donosi iste odluke, iako praksa Upravnog suda upućuje na to da je neophodno ispoštovati preporuke Državne revizorske institucije, Evropske komisije i drugih međunarodnih i domaćih subjekata, koji su ukazivali na probleme u funkcionisanju Fonda. Na žalost, Fond za ovakav nezakonit rad i dalje ima previše podržavaoca. GA će nastaviti snažno da podržava demokratizaciju Fonda jer smo uvjereni da je samo zakonit rad ove institucije u interesu pripadnika manjinskih naroda i cijelog društva.

Podsjećamo da su u više navrata u prethodnom periodu o nepoštovanju presuda Upravnog suda, javnost obavještavale političke partije, NVO sektor i brojne druge institucije, a najsvježiji primjer je odluka Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) da ne ispoštuje odluku Upravnog suda kada je u pitanju cijena rominga za mobilne operatere.

Ovakva praksa mora zabrinuti i natjerati na akciju, pa u tom smislu pozivamo skupštinski Odbor za pravosuđe da zakaže kontrolno saslušanje na ovu temu. Takođe, pozivamo sve one koji imaju izvršni nalog Upravnog suda da se zbog neizvršavanja presude obrate Ombudsmanu koji je nadležan za neizvršavanje sudskih presuda kao i Sudski savjet da zakaže sjednicu i razmotri sve posljedice ovakvog stanja i odnosa ostalih grana vlasti njima.

Građanska alijansa
Zoran Vujičić
Koordinator programa vladavine prava