Enter your keyword

Nevladine organzacije: Mladi Romi, NF Građanska alijansa, Koalicija Romski krug, Roma Restart, CAZAS, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore – Defentologija, Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, ROM “Koračajte sa nama – Phiren amenca”, Centar za ženska prava, Centar za romske inicijative, NVO Romska nada, Forum MNE, ADP ZID i UNO Libertask dale su sljedeće saopštenje:

Pridružujemo se zahtjevu / apelu starosjedilaca naselja ispod Volujice koji se odnosi na iznalaženje adekvatnog stambenog rješenja za romske porodice ali se sa njima ne slažemo kada su u pitanju etikete koje se u tekstu pripisuju Romima. Smatramo da je takvo ponašanje apsolutno neprihvatljivo, opasno i predstavlja kršenje Ustava i više zakona Crne Gore. Ovom prilikom pozivamo stanovnike naselja ispod Volujice u Baru da se suzdrže od govora mržnje, pokažu poštovanje, toleranciju i njeguju suživot, a sve mještane pomenutog naselja, uključujući pripadnike romske zajednice, podsjećamo da su dužni da poštuju javni red i mir.

Takođe, iskazujemo zahvalnost odborniku Milenku Cebaloviću iz SNP-a na pokrenutom pitanju i zabrinutosti, s nadom da je njegovo reagovanje potaknuto istinskom namjerom da se Romima pomogne da unaprijede uslove stanovanja, a ne potrebom za njihovim brzim iseljenjem zbog lokacije ili netrpeljivosti komšija.

Podsjetićemo da je prema posljednjim istraživanjima CEDEM-a iz 2013. godine, etnička distanca najviše izražena prema Romima, te da svaki drugi stanovnik Crne Gore ne želi pripadnika romske zajednice za komšiju.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da ćemo pod hitno tražiti sastanak sa nadležnima u Opštini Bar, kao i sa pripadnicima romske zajednice u naselju, kako bi se ispitalo stanje na terenu i što skorije pronašlo adekvatno rješenje za sve strane.

Podsjećamo da se ovakva pitanja mogu uspješno rješavati ukoliko postoji volja svih zainteresovanih aktera. Naime, Opština Herceg Novi je u toku 2015. godine u saradnji sa Njemačkom ambasadom u Crnoj Gori dugoročno riješila stambeno pitanje 8 romskih porodica kojima je prijetilo prinudno iseljenje iz naselja Šištet. Nadamo se da će i ostale opštine, koje se suočavaju sa sličnim problemima, slijediti ovaj primjer dobre prakse.

Ovo naročito zato što pripadnici romske zajednice sa juga Crne Gore uglavnom žive u neadekvatnim stambenim uslovima; jednim dijelom zbog nespremnosti ili nezainteresovanosti primorskih opština da se ovim pitanjem pozabave, a drugim dijelom zbog nepravedne regionalne raspodjele sredstava koja se ulažu u poboljšanje položaja Roma.