Enter your keyword

„Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava” definisano je prvim članom Ustava. U praksi i stvarnom životu imamo brojne probleme i podatke koji ukazuju da ovo što je definisano članom 1 Ustava i dalje utopija. Podsjetićemo da smo društvo sa niskim nivoom vladavine prava, da se nismo suočili sa ratnom prošlošću, da ne procesuiramo odgovorne za torturu i zlostavljanje, da se ne poštuju manjinska prava, da pripadnici manjinskih naroda nijesu zastupljeni u državnim institucijama, da su Romi posebno ugroženi i diskriminisani, da imamo visoku etničku distancu, da su osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT zajednice diskriminisane, da su mladi nezaposleni, da smo u samom vrhu zemalja koja ne prihvata migrante, da smo zemlja u vrhu po podnijetim brojem tužbi Evropskom sudu za ljudska prava po glavi stanovnika, da je porodično nasilje izraženo kao i da imamo brojne ekološke probleme…

Aktuelni trenutak i brojni problemi, gore opisani, se moraju rješavati prvenstveno kroz rad sa djecom, a mi tu šansu ukidamo. Zabrinjava gromoglasna tišnina svih aktera, a brojni nijesu ni primijetili to. Ulaganje u građansko obrazovanje znači višestruko vraćanje i investiciju u budućnost Crne Gore.

Zato Ministarstvo treba odmah da preispita ovu odluku i apelujemo na poslanike da hitno podnesu predlog izmjena Zakona kojim bi se definisalo da „građansko obrazovanje” opet bude obavezan predmet. Odreknemo li se „građanskog obrazovanja” i ovog koncepta odrećićemo se građanske budućnosti te stoga vjerujemo da će se ovaj previd odmah ispraviti.

S poštovanjem,

Milan Radović,
koordinator programa ljudskih prava i sloboda GA