Enter your keyword

Iako je u javnosti često prisutna fraza da Crna Gora ostvaruje napredak, uspješno sprovodi reforme, proces transformacije i demokratizacije na svim nivoima, svjesni smo da napredak izostaje i da je kriza duboka i prisutna u gotovo svim sferama društva. Crna Gora još uvijek nije postigla zadovoljavajući nivo i brzinu pozitivnih demokratskih promjena a u prilog tome svjedoče brojni izvještaji međunarodnih organizacija.

Pored brojnih problema sa kojima se suočavamo, poput borbe sa korupcijom, organizovanim kriminalom, reformom i depolitizacijom javnog sektora, poštovanjem ljudskih prava, trenutno se jedan od najozbiljnijih izazova ogleda u urušavanju institucije Parlamenta i nepostojanja dijaloga unutar nje.

Imajući u vidu takvu situaciju, uz podjele i nerazumijevanja na svim nivoima, preostaje samo da i dalje vjerujemo u moć dijaloga. Kontinuiran i konstruktivan dijalog Crnoj Gori se nudi kao jedini opšteprihvaćen cilj i jedini način za prevazilaženje aktuelnih konflikata. Stoga, dijalog mora imati stvaralačku funkciju, iz njega se mora izroditi kompromis, u suprotnom, pretvara se u ispraznu retoriku koju smo svi imali prilike da čujemo, više puta, u prethodnom periodu.

Stoga, pozivamo sve političke aktere da uspostavljajući dijalog vrate dostojanstvo Parlamentu jer je obaveza i odgovornost upravo ove institucije da bude primjer i inicijator svih pozitivnih demokratskih promjena.

Generalna skupština UN-a 2007. godine proglasila je 15. septembar za Svjetski dan demokratije, podstičući zemlje članice da jačaju nacionalne programe posvećene promociji i konsolidaciji demokratije. Interparlamentarna unija promoviše Svjetski dan demokratije preko svojih parlamenata članica u 162 zemlje svijeta.

S poštovanjem,

Sanja Rašović
Koordinatorka programa GA