Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

MBAHET NË BEOGRAD MBLEDHJA RAJONALE E GRUPEVE PARLAMENTARE TË GJELBLA TË BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 31 tetor 2023, në Beograd u mbajt Takimi Rajonal i Grupeve Parlamentare të Gjelbër të Ballkanit Perëndimor. Ky takim mblodhi së bashku një grup të ndryshëm pjesëmarrësish nga i gjithë Ballkani Perëndimor dhe demonstroi përkushtimin e palëve të ndryshme të interesit, duke përfshirë anëtarët e ZPG (Grupet Parlamentare të Gjelbër) në të gjithë Ballkanin Perëndimor, anëtarë të stafit nga Parlamentet e Ballkanit Perëndimor, përfaqësues të Shkollës i Studimeve Politike dhe një ekip i përkushtuar nga ORF- ETC.

Takimi rajonal organizohet në dy seksione të veçanta, secili me një fokus dhe qëllim të veçantë.

Pjesa e parë: Vizita e Komunitetit të Transportit Gjysma e parë e takimit iu kushtua një vizite në Komunitetin e Transportit, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të takojnë Matej Zakonjšek, drejtor i Sekretariatit të Përhershëm të Komunitetit të Transportit. Z. Zakonjšek theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të të gjitha palëve të interesuara për të arritur integrimin e plotë të tregjeve të transportit të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Ai shtjelloi punën e Komunitetit të Transportit dhe rolin e tij kyç në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar nevojën për të shtuar përpjekjet në fushat e mëposhtme:

Rinovimi dhe përmirësimi i porteve: Theksimi i nevojës për modernizimin dhe përmirësimin e porteve në të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor.
Përmirësimet hekurudhore: Theksimi i rëndësisë së përmirësimit dhe zgjerimit të rrjeteve hekurudhore për të përmirësuar lidhjen.
Përmirësimet e kalimit kufitar: Duke marrë parasysh rëndësinë e optimizimit të procedurave të kalimit kufitar.
Zbatimi i standardeve: Theksimi i adoptimit të praktikave të standardizuara për të përafruar me standardet e BE-së në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Z. Zakonjšek e mbylli prezantimin e tij hapës duke iu drejtuar drejtpërdrejt pjesëmarrësve, duke thënë: “Ju jeni një nga njerëzit kyç që do t’i ndihmoni qytetarët të arrijnë përfitime konkrete”. Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj, sepse vetëm së bashku mund të realizojmë projekte të caktuara”. Ai theksoi fokusin unik tek zgjerimi dhe vuri në dukje se “zgjerimi nuk ka qenë kurrë më në axhendë sesa tani”.

Pas një fjalimi interesant, z. Zakonjšeka, Jasna Sekulović, menaxhere e komponentëve të programit ORF-ETC, mori fjalën për të dhënë kontekstin e mëtejshëm të takimit. Znj. Sekulović prezantoi shkurtimisht ORF-ETC (Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Energjia, Transporti dhe Mbrojtja e Klimës), duke theksuar arritjet e jashtëzakonshme të fazës së mëparshme ORF-ETC. Ajo vazhdoi të prezantojë projektin në vazhdim “Zhvillimi i Kapaciteteve të Grupeve Parlamentare Joformale të Gjelbërta nga Evropa Juglindore për Qëllimet e Energjisë dhe Transportit të lidhura me BE” dhe preku shkurtimisht aktivitetet emocionuese të projektit ZPG dhe iniciativat rajonale. Gjithashtu, znj. Sekuloviq i shprehu mirëseardhjen z. Zakonješek për bashkëpunimin, duke theksuar rëndësinë jetike të forcimit të sinergjisë midis ZPG-së në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe Sekretariatit të komunitetit të transportit. Ky theksim në bashkëpunimin ndërmjet aktorëve kryesorë tregon një angazhim të përbashkët për të nxitur ndryshime pozitive në rajon dhe përafrim me standardet e Bashkimit Evropian për objektivat e energjisë dhe transportit.

Seksioni i dytë: Draft Plani i Veprimit GPG për Aktivitetet e Përbashkëta Rajonale dhe të Sinkronizuara të Axhendës së Gjelbër. Pjesa e dytë e takimit rajonal u fokusua në prezantimin e draft Planit të Veprimit të GPG për aktivitetet e përbashkëta rajonale dhe të sinkronizuara të Axhendës së Gjelbër. Pjesëmarrësit morën pjesë në diskutime të frytshme dhe arritën një konsensus përfundimtar për aktivitetet e ardhshme të përbashkëta, duke theksuar angazhimin për një të ardhme më të gjelbër të Ballkanit Perëndimor.

Ky takim rajonal i ZPG-së ishte një mundësi e jashtëzakonshme për pjesëmarrësit për të shkëmbyer ide, për të bashkëpunuar dhe punuar së bashku për të zgjidhur çështje kritike që lidhen me politikën e transportit dhe mjedisit në rajon.

Shpërndajeni në rrjetet sociale

Lajmet e fundit

Vizual-2
KUJTOJMË VJETORIN E VDEKJES SË SRĐAN ALEKSIĆ
Vizual-1
TENDI BRENGOSËS I RRITJES SË NUMRIT TË VEPRIMEVE TË PALIGJSHME NGA PUNONJËSIT E POLICISË
Vizual-za-sajt-1
KONKURS PËR PUNË: AVOKATI TË OFROJ NDIHMË JURIDIKE FALAS
1-6
WORKSHOP: PËRMIRËSIMI I NDËRGJEGJËSISË PËR TORTURËN E POLICISË - RRUGA DREJT TOLERANCËS ZERO
Vizual-za-sajt
GJENDJA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR INTEGRIM: NJË MUNDËSI QË NUK DUHET TË HUMBËM

Kërko