Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Mbështetje Aleanca qytetare

Jepni një kontribut

Aleanca qytatare ju fton të na bashkoheni me qëllim që në mënyrën më të mirë të kontribuoni në ndërtimin e shoqërisë civile dhe demokratike të bazuar në sundimin e ligjit.
GA dëshiron të kontribuojë në krijimin e shoqërisë civile dhe demokratike përmes ndërtimit të kapaciteteve dhe përkrahjes së iniciativave civile, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe kontrollimin e punës së institucioneve shtetërore.
Vlerat tona janë e vërteta, drejtësia, paqa, toleranca, përgjegjësia, barazia, puna ekipore, aktivizmi, transparenca, të mësuarit e vazhdueshëm dhe bashkëpunimi.

Ju mund të na ndihmoni:

1. Duke dërguar idetë, komentet, sugjerimet në [email protected]
2. Duke u paraqitur si volenterë në programet tona:

Kontribo

Kontribuoni dhe kështu të mbështetni luftën në sundimin e ligjit dhe të drejtën e njeriut nëpërmjet programeve tona dhe bëhuni partner i Aliancës Qytetare.

Çdo kontribut i juaji është i rëndësishëm dhe paraqet një motivacion më shumë për punën tonë të mëtejshme.

Kontributet mund t’i paguani siç është cekur më poshtë.

1. Tranfertë bankare

Kontributin monetar mund ta paguni në mënyrë klasike me transfer bankar në llogarinë devizore të OJQ Alianca Qytetare. Udhëzimet për pagesën në llogarinë devizore GA mund ta shkarkoni këtu.

2. Kartë krediti

Mund të paguani me kartë krediti (Visa dhe Master Card) në llogarinë e Aleancës Qytetare. Pagesa me Kartë krediti është absolutisht e sigurtë dhe bëhet përmes qendrës së NLB Montrenegro Banka AD Podgoricë. Për të paguar kontributin tuaj me anë të kartës së kreditit ju lutemi klikoni këtu.