Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Almir Čaušević

Savjet GA

Almir Čaušević rođen je u Ulcinju. Fakultet političkih nauka, smjer Evropskih studija (osnovne i specialističke studije), završio je u Podgorici na Univerzitetu Crne Gore 2010. godine, dok je master studije završio u Karl Franc Univerzitetu u Gracu u sklopu Centra za jugoistočne evropske studije 2019. godine. Svoju master tezu pod nadzorom Floriana Biebera „Albanska manjina u Crnoj Gori: između saradnje i potčinjenosti“ objavio je u knjizi koja je dostupna na engleskom, albanskom i crnogorskom jeziku. Pored formalnog obrazovanja, Almir je pohađao i niz obuka koje su se odnosile na evropske integracije, vladavinu prava, pomirenje i součavanje sa prošlošću, dobro upravljanje, liderstvo i sprovođenje EU projekata.

Svoj angažman u civilnom sektoru započeo je još 2007. godine, kada je učestvovao u radu Inicijative mladih za ljudska prava i bavio se praćenjem i dokumentovanjem kršenja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori. Takođe, nadgledao je izbore na Kosovu i u Ukrajini kao posmatrač ENEMO mreže, kao i izbore u Crnoj Gori. Bavio se istraživačkim radom vezano za različite društveno-političke teme, a bio je angažovan i kao predavač na različitim seminarima i radionicama na temu evroatlantskih integracija. Dugi niz godina radio je za NVO Monitoring Group iz Ulcinja, sa kojom je sprovodio niz projekata koji su se ticali dobrog upravljanja, vladavine prava, manjinskih prava, monitoringa i istraživanja rada lokalnih i nacionalnih preduzeća i javnih institucija. Almir je bio i aktivni saradnik velikog broja nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Tokom svog profesionalnog angažmana, radio je i u Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori kao administrativni i tehnički asistent u sektoru za infrastrukturu, dok je sarađivao i sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama na temu sekundarnih javnih nabavki i projektnog upravljanja. Takođe, posljednjih godina uključen je u IPA bilateralne programe prekogranične saradnje, u okviru kojih pruža podršku upravljačkim strukturama programa, potencijalnim korisnicima EU sredstava i korisnicima projekata.

Jedan je od autora više izvještaja o manjinskim pravima, stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, rodnim politikama, korupciji, dobrom upravljanju, dok je ujedno učestvovao u procesu izrade izvještaja u okviru Opšteg Periodičnog Pregleda (UPR) ljudskih prava.

Almir se dugo godina bavio fudbalom, koji mu je ostao hobi koji redovno prati.