Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Ekipi ynë

Allmir Çausheviq

Këshilli i AQ

Almir Čaušević u lind në Ulqin. Ka diplomuar në Fakultetin e Shkencave Politike në drejtimin e Studimeve Evropiane (studime bazë dhe speciale) në Podgoricë në Universitetin e Malit të Zi në vitin 2010, ndërsa studimet master i ka përfunduar në Universitetin Karl Franz në Graz si pjesë e Qendrës për Evropën Juglindore. Studimet në 2019. Tezën e magjistraturës e botoi nën mbikëqyrjen e Florian Bieber “Minoriteti shqiptar në Mal të Zi: ndërmjet bashkëpunimit dhe nënshtrimit” në një libër që disponohet në gjuhën angleze, shqipe dhe malazeze. Përveç arsimit formal, Almiri ka ndjekur edhe një sërë trajnimesh lidhur me integrimin evropian, sundimin e ligjit, pajtimin dhe ballafaqimin me të kaluarën, qeverisjen e mirë, udhëheqjen dhe zbatimin e projekteve të BE-së.

Ai filloi angazhimin e tij në sektorin civil në vitin 2007, kur mori pjesë në punën e Nismës Rinore për të Drejtat e Njeriut dhe ishte i përfshirë në monitorimin dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut dhe të pakicave në Mal të Zi. Ai ka mbikëqyrur edhe zgjedhjet në Kosovë dhe Ukrainë si vëzhgues i rrjetit ENEMO, si dhe zgjedhjet në Mal të Zi. Ai u angazhua në hulumtime lidhur me tema të ndryshme socio-politike, si dhe u angazhua si ligjërues në seminare dhe punëtori të ndryshme me temën e integrimeve euroatlantike. Për shumë vite ka punuar në Grupin Monitorues të OJQ-ve nga Ulqini, me të cilin ka realizuar një sërë projektesh që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit, të drejtat e pakicave, monitorimin dhe hulumtimin e punës së kompanive dhe institucioneve publike vendore dhe kombëtare. Almiri ishte gjithashtu bashkëpunëtor aktiv i një numri të madh të organizatave joqeveritare në Mal të Zi.

Gjatë angazhimit të tij profesional, ai ka punuar edhe në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Mal të Zi si asistent administrativ dhe teknik në sektorin e infrastrukturës, ndërsa ka bashkëpunuar edhe me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e prokurimit publik dytësor dhe menaxhimit të projekteve. Gjithashtu, vitet e fundit është përfshirë në programet dypalëshe të bashkëpunimit ndërkufitar IPA, në kuadër të të cilave ofron mbështetje për strukturat e menaxhimit të programeve, përdoruesit e mundshëm të fondeve të BE-së dhe përdoruesit e projekteve.

Ai është një nga autorët e disa raporteve për të drejtat e pakicave, gjendjen e të drejtave të njeriut në Mal të Zi, politikat gjinore, korrupsionin, qeverisjen e mirë, ndërsa në të njëjtën kohë ka marrë pjesë në procesin e hartimit të raporteve në kuadër të Rishikimit të Përgjithshëm Periodik (UPR). të të drejtave të njeriut.

Almiri prej shumë vitesh merret me futboll, të cilin e ka një hobi që e ndjek rregullisht.