Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

UČEŠĆE U RADNIM GRUPAMA

Dodatne sugestije na Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj NVO

Građanska alijansa je do predviđenog roka (4. mart 2014) radnoj grupi za izradu Predloga odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj NVO dostavila i sledeće sugestije vezano za predlog Odluke:

 1. GA je stava da bi rad u Savjetu trebao biti volonterski, pa predlaže da umjesto predviđanja nadoknade Član 20 bude preformulisan na sledeći način “Predsjednik i članovi Savjeta svoje obaveze u Savjetu obavljaju na volonterskoj osnovi”

2. GA je zabrinuta zbog i dalje relativno visokog predviđenog broja članova Savjeta (22 člana). I ovom prilikom je GA uputila konkretan predlog da se taj broj smanji (na 8) i da se umjesto tematskog pristupa akcenat stavi na stvaranje uslova za razvoj i održivost nevladinih organizacija. 

Tako bi Član 6 glasio:
Predstavnici Vlade u Savjetu imenuju se na predlog ministarstva, odnosno Generalnog sekretarijata Vlade i to:
– Ministarstva unutrašnjih poslova,
– Ministarstva finansija
– Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija
– Generalnog sekretarijata Vlade – Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama

A Član 7
Predstavnici nevladinih organizacija u Savjetu imenuju se na predlog nevladinih organizacija čija su područja djelovanja:
– razvoj nevladinih organizacija
– razvoj volonterizma, socijalnog preduzetništva i filantropije
– neformalno i cjeloživotno obrazovanje
– Evropske integracije
Za svako područje djelovanja iz stava 1 ovog člana imenuje se po jedan član.

**********

Konsultacije sa nevladinim organizacijama povodom izrade predloga odluke o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Građanska alijansa je iskazala interesovanje za konsultacije i uzela učešća na sastanku sa članovima radne grupe za izradu Predloga odluke (Detaljni izvještaj).

U skladu sa postignutim dogovorom na sastanku Centar za demokratsku tranziciju i Građanska alijansa su dostavili 13.2.2014. radnoj grupi predlog oko mandata Savjeta i načina izbora predstavnika. Naglašavamo i da je dogovoreno da radna grupa nakon sačinjavanja Nacrta odluke o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija, tekst Nacrta postaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, radi dostavljanja dodatnih predloga i sugestija (II krug konsultovanja).

***********

Radna grupa za izradu Strategije razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori, sa Akcionim planom za njenu implementaciju

Obavještavamo sve nevladine organizacije i zainteresovane građane i građanke da Građanska alijansa od ponedjeljka 12.11.2012. ima predstavnicu u međusektorskoj radnoj grupi za izradu Strategije razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori, sa Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2013-2015. godine. Članica ove radne grupe iz GA je Ajša Hadžibegović, programska direktorka.

Planiramo da kontinuirano obavještavamo javnost o svim koracima u izradi strategije i akcionog plana koje budu dostupne članovima radne grupe. U skladu sa našom misijom i principima dobrog upravljanja koje zagovaramo želimo da ostvarimo i dvosmjernu komunikaciju. Otvoreni smo za sve vaše prijedloge, sugestije, komentare kako bi zajednički doprinijeli izradi kvalitetnih dokumentata koji će biti primjenjivi u praksi.


Sastanci

Prvi sastanak radne grupe je održan 15.11.2012. Na sastanku su definisane predstojeće obaveze radne grupe, utvrđen vremenski okvir, postavljena vrijednosna osnova i dogovorena izrada poslovnika o radu. Članovi radne grupe su se obavezali da će proučiti postojeće strategije i pristupe iz regiona i predložiti najadekvatniju strukturu za strategiju u Crnoj Gori.

21.12.2012. održan je II sastanak međusektorske radne grupe na kojem je dogovorena struktura dokumenta, metodološki pristup pisanju i dogovorena zaduženja za pisanje određenih poglavlja. Rok za dostavljanje prvih verzija je 1. mart.

U periodu 20-22 mart 2013. održan je i treći sastanak radne grupe gdje je uz pomoć Dragana Golubovića radna grupa radila na fokusiranju strategije u svim segmentima kojima se bavi, kao i uvezivanju sa postojecim strategijama, zakonima i procesima koji se tiču i razvoja NVO sektora. Rok za dostavljanje drugih verzija je 20. april nakon čega će se nacrt strategije pripremiti za javnu raspravu.

U periodu 9-10 maj 2013. održan je sastanak radne grupe na kojem predstavnica GA nije prisustvovala iz opravdanih razloga.

Konsultativni sastanci sa NVOima su održani 30. jula u Bijelom Polju, sa početkom u 12h, sala Skupštine opštine; – 31. jula u Podgorici, sa početkom u 10h, PR Centar, Stari Aerodrom u odnosu na radnu verziju Strategije i Akcionog plana sa rokom za dostavljanje primjedbi, sugestija i komentara do 20.avgust 2013.

Sastanak radne grupe za analizu predloga sa konsultativnih sastanaka sa predstavnicima NVO u Bijelom Polju i Podgorici održao se 4-6. septembra u Baru.

U periodu 15-16.10.2013. održan je još jedan sastanak radne grupe na kojem su razmatrani komentari i dostavljeni materijali nakon konsultativnih sastanaka sa NVO i finalizovan predlog radne verzije Strategije razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori, sa Akcionim planom za njenu implementaciju za javnu raspravu.

25.10.2013. Nacrt Strategije je stavljen na javnu raspravu. Uz održavanje dva okrugla stola 18.11 u Bijelom Polju i 19.11 u Podgorici.

Ovdje možete preuzeti radnu verziju Strategije i Akcionog plana.

Radna grupa je dostavila Vladi prijedlog Strategije i akcionog plana, čime je završila svoj mandat i prestala sa radom. Vlada je na poslednjoj sjednici 2013-te godine usvojila Strategiju razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016.godine.

Očekujemo vaše komentare na [email protected] ili na našim nalozima na društvenim mrežama: Twitter (@GACrnaGora) i Facebook (http://www.facebook.com/pages/Gradjanska-alijansa/274469272593718)


Preuzmite dokumenta u pdf formatu:

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga