Enter your keyword

Boris Raonić:

Slušam priče o tome kako nam nedostaje patriotizma i kako nam država nije jaka, kako treba da se utvrde rezultati referenduma. Oh, bože… problem je što o tome pričaju oni koji najviše rade protiv toga. Jer ono što je radio LSCG 90ih, budio svijest, danas nema potrebe da se radi. Patriota nije danas onaj koji stoji sa rukom na srcu, dok svira himna, već onaj koji čuva državne resusre, koji ne dozvoljava da se pljačka država, koji se buni kad ministri i ministarke kupuju auta od 50 000 jevra, kada uzimaju pare od Komisija, kada nijesu saglasni da se ,,Pobjedi,, da milion jevara. Isto tako, jaku državu ne čine procenat onih koji stoje dok svira himna, popularnost zastave, niti značajan procenat na referendumu. Jaku državu čine jake institucije, koje rade po slovu Zakona, u intersu svih građana.

Koliko profesionalaca sjedi u našim institucijama, stvar je na koju svako ima svoje viđenje. Koliko su departizovane, malo je lakše reći. Da li u njima ima viškova zaposlenih, već postoje precizni podaci. A, kako rade te institucije, pitanje je koje bi trebalo analizirati za svaku instituciju ponaosob.

U radu Građanaske alijanse, uglavnom smo fokusirani na monitoring rada institucija. Imali smo situacije pune apsurda i paradoksa. Evo nekoliko primjera:

  • Uposleni kojima se krše prava po osnovu radnih odnosa, mogu se obratiti Sindikatu za pomoć. Kome da se obrate zaposleni u Sindikatu, kojima sami Sindikat krši radnička prava?
  • Djeca koju divljački prebijaju, zaštitu bi trebalo da traže od policije. Kome da se obrate djeca ako ih prebija policija? Pred kamerama i to dok ne pružaju nikakav otpor, niti daju povodo za nasilje?
  • Ako neko vrši zloupotrebu državnih resursa, morao bi biti gonjen od Tužilaštva. Ko će juriti Tužioca koji vrši zloupotrebu službenih resursa?
  • Evropska konvencija u članu 6, stav 1, ali i Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, daje zaštitu građanima od neefikasnog pravosuđa. Šta će se desiti ako podnesemo tužbu protiv Ustavnog suda, jer na jednu našu inicijativu nema nikvih reakcija već godinama?

Primjera je očigledno dosta, a poenta je jasna. Ako nekom nije, onda neka stoji dok se intonira himna i neka tvrdi da je patriota!