Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

UMREŽAVANJE EFIKASAN NAČIN ZA KVALITETNO DJELOVANJE LOKALNIH ŽENSKIH ODBORNIČKIH KLUBOVA

U subotu, 8. jula 2023, realizovan je seminar o rodnoj ravnopravnosti i podsticanju uključivanja žena u proces odlučivanja, koji je održan u Bijelom Polju uz učešće odbornica iz opština Bijelo Polje, Ulcinj, Rožaje, Plav i Mojkovac, kao i odbornica Glavnog grada Podgorica.

Učesnice su iznijele izazove sa kojima se suočavaju vezano za realizaciju aktivnosti kojima se bave lokalni ženski odbornički klubovi, a koji su uglavnom zajednički za sve navedene opštine. Među njima su loša zastupljenost žena na najodgovornijim pozicijama, zatim nerazumijevanje sredine u kojoj žive, te tradicionalna shvatanja i predrasude koji često budu prepreka u realizaciji prava žena koja im zakonski pripadaju. U ovom kontekstu, izdvaja se, recimo, običaj da imovinu nasljeđuju muškarci, odnosno, da je “obaveza” sestara da bratu ili braći prepuste nasljedstvo. S tim u vezi, žene posjeduju svega 25% nekretnina u Crnoj Gori.

Sa ovim i sličnim izazovima je kompleksno raditi, te je osnivanje lokalnih ženskih odborničkih klubova, a koje je inicirano kroz projekat koji realizuje Građanska alijansa, upravo jedan od efikasnih načina da se ovakve teme pokrenu i da se osnaži pitanje rodne ravnopravnosti i jednakosti. Tako je Ženski odbornički klub Skupštine opštine Bijelo Polje organizovao radionice u mjesnim zajednicama u svojoj opštini, što predstavlja prvi korak ka njihovom približavanju građankama od kojih treba da dobiju informacije o problemima zajednice. Odbornice iz preostalih gradova uvidjele su prednosti ovakvog načina djelovanja, te su izrazile želju i spremnost da u istoj formi učestvuju u kreiranju politika u svoji opštinama. Štaviše, saglasile su se da treba raditi na formiranju mreže odbornica koja će biti prva platforma i resurs za pružanje podrške odbornicama u radu, kao i platforme o saradnji sa Ženskim klubom Skupštine Crne Gore.

Neke od ključnih poruka seminara su sljedeće:

  • Važno je raditi na osnaživanju žena prije svega na lokalnom nivou i kroz mijenjanje svijesti i članova porodice, a u cilju pružanja podrške ženama za ostvarivanje prava.
  • Potrebno je osvijestiti društvo o važnosti rodne ravnopravnosti i uključivanja žena u proces odlučivanja, a to se najbolje može ostvariti kroz edukaciju i informisanje.
  • Neophodan je razvoj politika i zakonodavstva koji aktivno podržavaju rodnu ravnopravnost i omogućavaju ženama da se ravnopravno uključe u procese odlučivanja na svim nivoima (političkom, privrednom, društvenom).
  • Važno je podsticati partnerstva između muškaraca i žena u procesu odlučivanja kako bi se osiguralo raznoliko i inkluzivno donošenje odluka, gdje različita iskustva doprinose kvalitetu odluka.

Zato će se formiranje ženskih odborničkih klubova u Rožajama, Plavu, Mojkovcu i Podgorici naći u vrhu agende odbornica/ka. Uz to, Građanska alijansa, Ženski odbornički klub u Skupštini opštine Bijelo Polje i Ženski odbornički klub u Skupštini opštine Ulcinj su izrazili spremnost da pruže podršku pri formiranju ženskih odborničkih klubova u drugim opštinama u Crnoj Gori.

Seminar je realizovan u sklopu projekta “Platforma za ostvarivanje rodne ravnopravnosti” uz podršku Ministarstva ljudskih prava i sloboda.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga