Enter your keyword

Juče je završen dvodnevni multikulturalni kamp posvećen različitim pitanjima vezanim za položaj Roma I Egipćana u Crnoj Gori.

Cilj multi-kulturalnog kampa bio je da doprinese da mladi donosioci odluka bolje shvate značaj socijalne inkluzije, kao i da se upoznaju sa standardima i dobrim praksama, što doprinosi shvatanju značaja smanjenja etničke distane i povećanju tolerancije i uzajamnog razumjevanja.

Održan je niz radionica u kojima je učestvovalo oko 20 mladih članova političkih partija i predstavnici romske zajednice. Tokom dva dana učesnici su imali priliku da razgovaraju o pitanjima etničke distance, sa posebnim osvrtom na romsku i egipćansku zajednicu, kako se ona može prevazići, te kako različiti aspekti kulture i tradicije utiču na položaj manjinskih naroda u društvu.
.
Tokom različitih aktivnosti, učesnici su naveli da su tokom ovog kampa po prvi put saznali nešto više o dolasku Roma i Egipćana u našu zemlju, kao i druge zanimljive fakte o njihovom jeziku, tradiciji i kulturi. Posebno su inspirativne bile priče o porodičnom i društvenom životu RE populacije, ali i istaknutim a nedovoljno vidljivim pojedincima, koji uprkos izazovima, ostvaruju uspjehe na različitim životnim poljima.

Primjeri dobrih praksi inicijativa i servisa koje se sprovode u opštinama Bijelo Polje i Berane poslužili su kao inspiracija za prijedlog unapređenja politika iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite i tradicijske kulture.

Tokom trajanja kampa predstavljena je i najnovija publikacija Građanske alijanse koja je posvećena osnovnim karakteristikama kulture, običaja i tradicije nacionalnih manjina u Crnoj Gori, kao i manjinskim pravima.

Aktivnost je organizovana u sklopu projekta “Upoznavanjem do tolerancije i društvene inkluzije”, koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.