Enter your keyword

Građanska alijansa još jednom poziva na poštovanje međunarodnih standarda, preporuka relevantnih organizacija i praksi zemalja Evropske unije prilikom usvajanja zakona, naročito onih zakona koji su od značaja za pravosudni sistem u Crnoj Gori.

Cijela situacija koja se odnosi na izbor predsjednika Upravnog suda još jednom je pokazala nedostatke koji postoje u pravnom sistemu Crne Gore i kako se neke od najznačajnijih pitanja rješavaju u nekoj, da kažemo, sivoj zoni pravnog sistema. Ovaj primjer pokazuje koliko je prilikom donošenja zakona bitno posmatrati širu sliku i stručno pristupiti njihovoj izradi, a ne voditi se interesima koji u određenom trenutku odgovaraju partijama na vlasti.

Ukoliko tražimo ekspertsko mišljenje relevantnih međunarodnih institucija na zakonska rješenja, nejasno je zašto se političke elite ogluše o neke sugestije i urade onako kako je u interesu partija koje predstavljaju u Skupštini Crne Gore. Venecijanska komisija je ukazala na to da je sporno rješenje da u Sudskom savjetu bude ministar pravde, zbog uticaja izvršne vlasti, ali tadašnja vlast nije bila zainteresovana da uvaži tu sugestiju i sada se nalazimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo.

Podsjećamo da je problematizovano i učešće predstavnika Vlade Crne Gore u Tužilačkom savjetu ali je politička elita ignorisala tu sugestiju tako da sada samo možemo da čekamo i vidimo kako će nam se u praksi dešavati situacije o kojima zakonodavac vjerovatno nije ni razmišljao prilikom donošenja zakona.

Podsjećamo da zakoni nisu nešto što se donosi za jednokratnu upotrebu već predstavljaju nešto što bi trebalo da omogući da se stvore snažne i nezavisne institucije koje će moći da funkcionišu na pravi način bez obzira ko se nalazi na vlasti, i da se na taj način stvore preduslovi da Crna Gora postane u pravom smislu pravna država.

Ko god bude predstavljao vladajuću većinu u Crnoj Gori u narednom periodu, mora izvući neke pouke iz prethodnog perioda i početi sistemski da sređuje sve nedostatke sistema kroz usvajanje niza kvalitetnih zakona među kojima se svakako moraju naći i Zakon o Vladi Crne Gore, Zakon o Skupštini Crne Gore, kao i mnogi drugi.

Zoran Vujičić, zamjenik programskog direktora