Enter your keyword

Projekat je istraživao kako mladi ljudi i omladinski rad mogu imati koristi od stvaranja zajedničkih omladinskih dokumentaraca o (multikulturalnim) društvima u kojima žele da žive. Cilj projekta je bio da pokaže da mladi iz različitih sredina, koje se često doživljavaju kao konfliktne, različitih nacionalnih identitetskih grupa, mogu da sarađuju i stvaraju zajedno.
Projekat je finansiran od strane Evropske komisije u okviru Erasmus+ projekta. Partneri na projektu: GEYC Association (Rumunija), Centar za omladinski razvoj-PRONI (BiH), Identities (Italija), Green Spirit (Grčka), Seiklejate Vennaskond (Estonija) i IdejNet klub (Srbija).

Više o projektu možete saznati u pomenutoj publikaciji: https://rm.coe.int/2017-hre-in-action/168072bcd7.