Enter your keyword

U sklopu projekta “Etičko i profesionalno izvještavanje za studente” koji je podržala ambasada SAD u Crnoj Gori, Građanska alijansa objavila je publikaciju pod nazivom “Istraživačko novinarstvo kroz prizmu studenata”.

Publikacija sadrži deset istraživačkih priča na kojima je radilo 11 mladih crnogorskih novinara i studenata nakon što su pohađali program obuka sa istaknutim domaćim novinarima, tokom kojeg su im prenijeli svoja iskustva i znanje. Istraživačke priče pokrivaju neke od najvažnijih reformskih tema s kojima se crnogorsko društvo suočava na putu pristupanja Evropskoj uniji i usvajanja kompleksnog sistema standarda – od zaštite ljudskih prava, ratnih zločina, zaštite životne sredine pa sve do vladavine zakona, kao najšireg mogućeg okvira unutar kojeg se posmatra javni sistem i njegova sposobnost da odgovori na potrebe građana.

Publikacija je dostupna na crnogorskom, engleskom i albanskom jeziku.

Publikaciju na crnogorskom jeziku možete naći OVDJE.
Publikaciju na engleskom jeziku možete naći OVDJE.
Publikaciju na albanskom jeziku možete naći OVDJE.