Enter your keyword

Građanska alijansa vas poziva da se prijavite na poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu nacionalnih grantova koji se odnose na sprečavanje krijumčarenja migranata i/ili zaštite krijumčarenih migranata, u okviru projekta Bezbjednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu. Projekat se sprovodi sredstvima Evropske unije.
Na konkurs mogu da se prijave sve (neprofitne) organizacije civilnog društva najkasnije do 31. maja 2021. godine.
Za bliže uslove i pravila podnošenja prijedloga molimo vas da pogledate dokument 2. Smjernice za podnosioce prijava.

Biće organizovana onlajn informativna sesija o sprovođenju, finansijskom monitoringu projekta i izveštavanju 12. maja 2021. godine od 11 časova. Svi zainteresovani mogu da se prijave za učešće u informativnoj sesiji najkasnije 10. maja 2021. godine na : office@gamn.org

Prijedlozi projekata, prijave za informativnu sesiju, kao i sva pitanja i zahtjeve za pojašnjenjem treba poslati na imejl: office@gamn.org

Molimo da pogledate dokumente:

1. Poziv za podnošenje projekata
2. Smjernice za prijavu na konkurs
3. Aneks A – Prijavni formular_MNE
4. Aneks B – Obrazac za budžet
5. Aneks C