Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

PARA STUDENTËVE TË SHKENCAVE JURIDIKE ËSHTË PARAQITUR SUBJEKTI “MILIQI DHE NIKEZIĆ KUNDËR Malit të Zi”.

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, të dielën e kaluar organizuam një simulim të gjykimit për rastin “Milić dhe Nikezić kundër Malit të Zi” për studentët e Fakultetit Juridik. Simulimi i gjykimit u prezantua nga avokatja Azra Jasavić, e cila normalisht përfaqësonte viktimat në rastin para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe Jelena Rašovic, përfaqësuese e asociuar e Malit të Zi në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).

Rasti iu prezantua studentëve, ku znj. Jasaviq theksoi se çfarë klime ishte e nevojshme për aktivizim dhe kundërshtim ndaj autoriteteve shtetërore në periudhën kur ndodhi ky rast i torturës dhe se ishte në një mënyrë që theu praktikën gjyqësore. . Çështja hapi gjithashtu një shans për të gjithë avokatët e rinj që të mund të ndryshojnë praktikën gjyqësore në të ardhmen. Jasaviq ka kujtuar se pasi ka biseduar me viktimat në ZIKS dhe ka parë lëndimet, ka analizuar rastin me kolegët e Nismës Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR), ku kanë ardhur në përfundim se bëhet fjalë për torturë.

Me ndihmën e YIHR-së, kundër policëve është bërë kallëzim penal, ndërsa prokurori ka urdhëruar hetim dhe ka kërkuar përjashtimin e regjistrimeve. Gjyqtari i ka marrë pamjet, por vetëm nga pjesa e korridorit ku më së paku shihet se këta dy persona janë rrahur, por ajo që ka qenë vendimtare në rastin konkret është se në situatën e dhënë Miliq dhe Nikeziq edhe pse të rrahur nuk kanë bërë rezistencë. . Mirëpo këtu shteti është mbrojtur duke thënë se viktimat kanë rezistuar dhe kanë penguar punonjësit e policisë në kryerjen e detyrës zyrtare. Më pas avokati thekson se kanë marrë vendim për refuzimin e kallëzimit penal ndaj punonjësve të policisë, ku thuhet se nuk ka elemente të veprës penale të abuzimit dhe torturës dhe pasi nuk ka asnjë vepër tjetër penale që ndiqet ish. Prokuroria ka deklaruar zyrtarisht se efektivët e policisë kanë përdorur vërtet forcë, por brenda kompetencave të saj.

Pas kësaj, ky vendim u informua shpejt nga mediat, të cilat përmes shkrimeve në të përditshme i mbështetën viktimat dhe përfaqësuesit e tyre, në mënyrë që i gjithë opinioni të shohë se çfarë po ndodhte. Në atë moment i gjithë sistemi u soll në prag të një fakti të kryer dhe duhej reaguar që sistemi të fillonte të funksiononte siç duhet. Më pas, shtatë muaj pas ngjarjes së kontestuar, ndaj 3 nga 15 punonjësit e policisë filloi procedimi disiplinor për përdorim të tepruar të forcës. Në GJEDNJ është dorëzuar një peticion për shkelje të nenit 3 të Konventës për të Drejtat e Njeriut, me të cilin është konstatuar se ka pasur shkelje të nenit 3, si dhe shkelje të aspekteve procedurale.

Jelena Rasoviq, bashkëpunëtore e përfaqësueses së Malit të Zi para GJEDNJ-së, u shpjegoi studentëve rolin e këtij institucioni dhe se si qytetarët mund të kërkojnë të drejtat e tyre para tij. Ajo theksoi se shteti i pandehur ka mundësi të paraqesë mbrojtje ligjore dhe se shteti është i obliguar të marrë dokumentacionin përkatës nga të gjithë akterët (në rastin konkret ZIKS, Gjykata Themelore në Danilovgrad dhe Prokuroria Themelore). Ajo kujtoi se si shteti u mbrojt dhe si funksionon procedura para GJEDNJ në përgjithësi.

Simulimi i gjykimit është pjesë e projektit “Nuk ka mosndëshkim për shkeljet e të drejtave të njeriut në Mal të Zi”, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Ministria e Administratës Publike.

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, të dielën e kaluar organizuam një simulim të gjykimit për rastin “Milić dhe Nikezić kundër Malit të Zi” për studentët e Fakultetit Juridik. Simulimi i gjykimit u prezantua nga avokatja Azra Jasavić, e cila normalisht përfaqësonte viktimat në rastin para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe Jelena Rašovic, përfaqësuese e asociuar e Malit të Zi në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).

Rasti iu prezantua studentëve, ku znj. Jasaviq theksoi se çfarë klime ishte e nevojshme për aktivizim dhe kundërshtim ndaj autoriteteve shtetërore në periudhën kur ndodhi ky rast i torturës dhe se ishte në një mënyrë që theu praktikën gjyqësore. . Çështja hapi gjithashtu një shans për të gjithë avokatët e rinj që të mund të ndryshojnë praktikën gjyqësore në të ardhmen. Jasaviq ka kujtuar se pasi ka biseduar me viktimat në ZIKS dhe ka parë lëndimet, ka analizuar rastin me kolegët e Nismës Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR), ku kanë ardhur në përfundim se bëhet fjalë për torturë.

Me ndihmën e YIHR-së, kundër policëve është bërë kallëzim penal, ndërsa prokurori ka urdhëruar hetim dhe ka kërkuar përjashtimin e regjistrimeve. Gjyqtari i ka marrë pamjet, por vetëm nga pjesa e korridorit ku më së paku shihet se këta dy persona janë rrahur, por ajo që ka qenë vendimtare në rastin konkret është se në situatën e dhënë Miliq dhe Nikeziq edhe pse të rrahur nuk kanë bërë rezistencë. . Mirëpo këtu shteti është mbrojtur duke thënë se viktimat kanë rezistuar dhe kanë penguar punonjësit e policisë në kryerjen e detyrës zyrtare. Më pas avokati thekson se kanë marrë vendim për refuzimin e kallëzimit penal ndaj punonjësve të policisë, ku thuhet se nuk ka elemente të veprës penale të abuzimit dhe torturës dhe pasi nuk ka asnjë vepër tjetër penale që ndiqet ish. Prokuroria ka deklaruar zyrtarisht se efektivët e policisë kanë përdorur vërtet forcë, por brenda kompetencave të saj.

Pas kësaj, ky vendim u informua shpejt nga mediat, të cilat përmes shkrimeve në të përditshme i mbështetën viktimat dhe përfaqësuesit e tyre, në mënyrë që i gjithë opinioni të shohë se çfarë po ndodhte. Në atë moment i gjithë sistemi u soll në prag të një fakti të kryer dhe duhej reaguar që sistemi të fillonte të funksiononte siç duhet. Më pas, shtatë muaj pas ngjarjes së kontestuar, ndaj 3 nga 15 punonjësit e policisë filloi procedimi disiplinor për përdorim të tepruar të forcës. Në GJEDNJ është dorëzuar një peticion për shkelje të nenit 3 të Konventës për të Drejtat e Njeriut, me të cilin është konstatuar se ka pasur shkelje të nenit 3, si dhe shkelje të aspekteve procedurale.

Jelena Rasoviq, bashkëpunëtore e përfaqësueses së Malit të Zi para GJEDNJ-së, u shpjegoi studentëve rolin e këtij institucioni dhe se si qytetarët mund të kërkojnë të drejtat e tyre para tij. Ajo theksoi se shteti i pandehur ka mundësi të paraqesë mbrojtje ligjore dhe se shteti është i obliguar të marrë dokumentacionin përkatës nga të gjithë akterët (në rastin konkret ZIKS, Gjykata Themelore në Danilovgrad dhe Prokuroria Themelore). Ajo kujtoi se si shteti u mbrojt dhe si funksionon procedura para GJEDNJ në përgjithësi.

Simulimi i gjykimit është pjesë e projektit “Nuk ka mosndëshkim për shkeljet e të drejtave të njeriut në Mal të Zi”, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Ministria e Administratës Publike.

Shpërndajeni në rrjetet sociale

Lajmet e fundit

Vizual-2
KUJTOJMË VJETORIN E VDEKJES SË SRĐAN ALEKSIĆ
Vizual-1
TENDI BRENGOSËS I RRITJES SË NUMRIT TË VEPRIMEVE TË PALIGJSHME NGA PUNONJËSIT E POLICISË
Vizual-za-sajt-1
KONKURS PËR PUNË: AVOKATI TË OFROJ NDIHMË JURIDIKE FALAS
1-6
WORKSHOP: PËRMIRËSIMI I NDËRGJEGJËSISË PËR TORTURËN E POLICISË - RRUGA DREJT TOLERANCËS ZERO
Vizual-za-sajt
GJENDJA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR INTEGRIM: NJË MUNDËSI QË NUK DUHET TË HUMBËM

Kërko