Unesite ključnu riječ

Februar 1, 2013

MONITORING OSNOVNIH SUDOVA, NOVEMBAR/DECEMBAR 2012.

U sklopu projekta ,,Monitoring javnih sluzbi u Crnoj Gori,, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, nasi monitori sproveli su dvomjesecno nadgledanje rada osnovnih sudova u Crnoj Gori. U novembru i decembru prosle godine monitori su kontrolisali ONE KOJI PRAVDU SPROVODE pravde u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Ulcinju, Baru, Beranama, Plavu, Rožajama, Pljevljima, Žabljaku, Kolašinu, Cetinju, Danilovgradu, Herceg Novom i Kotoru.

Januar 29, 2013

SAOPŠTENJE O REFORMI PRAVOSUDNOG SISTEMA

Povodom aktuelne rasprave o ustavnim promjenama, Građanska alijansa (GA) ovim putem želi da ukaže na neophodnost sveobuhvatne reforme pravosuđa, koja se neće ticati samo ustavnih reformi, već aktuelni trenutak treba iskoristiti za dodatno poboljšanje situacije u pravosuđu kako bi proces pregovora bio efikasniji, a građani dobili efikasniju zaštitu i servis sudova.

Januar 27, 2013

SUGESTIJE NA PLAN AKTIVNOSTI ZA ISPUNJAVANJE PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA EK O NAPRETKU CRNE GORE ZA 2012.

Građanska aIijansa (GA) je u prethodnom periodu radila na analizi Plana aktivnosti za ispunjavanje preporuka iz Izvještaja EK o napretku Crne Gore za 2012. godinu. Želimo da istaknemo da se generalno radi o kvalitetnom dokumentu, međutim GA prepoznaje prostor u kojem on može biti dorađen, što je jako bitno imati u vidu prilikom izrade budućih dokumenata ovog tipa.