Enter your keyword

Građanska alijansa zajedno sa partnerima otvara Građansku kuću!

Građanska kuća je platforma koja će okupiti nevladine organizacije i građanske aktiviste u cilju promocije demokratije, ljudskih prava i borbe protiv društvene polarizacije. To će biti mjesto učenja, saradnje i dijaloga koje će ojačati kapacitete civilnog sektora i otpornost građana na kršenje ljudskih prava.

U zajedničkoj misiji njegovanja demokratije u Crnoj Gori i promocije građanskih i evropskih vrijednosti, Građanska kuća će pružiti savršenu platformu za sve nevladine organizacije i aktiviste da podijele svoja znanja, iskustva i stručnost o zagovaranju ljudskih prava.

Jačanje civilnog društva

Građanska kuća biće snažan simbol snage civilnog društva u Crnoj Gori. To je inicijativa koja ima za cilj da unaprijedi transparentnost, odgovornost i djelotvornost građanskog aktivizma, istovremeno promovišući osećaj pripadnosti i vlasništva među svim svojim članovima. Građanska kuća će biti platforma za sve nevladine organizacije i aktiviste da podijele svoja znanja, iskustva i stručnost o zagovaranju ljudskih prava. Takođe će ponuditi prostor za radionice, seminare i treninge koji imaju za cilj unapređenje vještina civilnih aktera u oblastima kao što su prikupljanje sredstava, komunikacija, te kampanje javnog zastupanja.

Udružimo snage za odbranu ljudskih prava

Stvaranje Građanske kuće nije moglo doći u boljem trenutku! Crna Gora se suočava sa izazovima u odbrani ljudskih prava. Civilno društvo treba da se ujedini više nego ikada ranije da bi se direktno suočilo sa ovim izazovima. Stoga je važno da mobilišemo što veći broj nevladinih organizacija i građanskih aktivista širom Crne Gore da udruže snage u promovisanju demokratije, inkluzivnosti, pravde i jednakosti.

Više nego samo fizički prostor

Građanska kuća je više od još jedne zgrade. To je platforma koja povezuje ljude sa zajedničkim ciljevima unutar profesionalne zajednice. Ona će biti inkubator za nove ideje o tome kako se najbolje zalagati za ljudska prava i promovisati demokratske vrijednosti u društvu. Ovdje možemo sarađivati jedni sa drugima dijeleći znanje, stručne uvide o novonastalim pitanjima koja utiču na ljudska prava u Crnoj Gori.

Mjesto dijaloga

Građanska kuća će biti dinamično mjesto koje će podsticati dijalog ne samo između organizacija civilnog društva, već i između građana i vlasti. Obezbijediće prostor gdje građani mogu da nauče o svojim pravima i odgovornostima, dok se angažuju sa zainteresovanim stranama o različitim društvenim pitanjima.