Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NF Građanska Alijansa

Pozicija: Pravni savjetnik za pružanje besplatne pravne pomoći

Opis projekta

Ovim projektom se želi poboljšati pravna podrška tražiocima međunarodne zaštite u Crnoj Gori, te omogućiti puna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, omogućavajući im pristup socio-ekonomskim pravima u Crnoj Gori.

Kao što je gore navedeno, od projekta se očekuje da osigura informacije, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć za tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori i osobe kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, naročito kroz:

● besplatnu pravnu pomoć, uključujući zastupanje pred nadležnim organima u postupku utvrđivanja prava na međunarodnu zaštitu kao i u pristupu pravima koja ovim licima pripadaju po pozitivno pravnim propisima Crne Gore;

● besplatnu pravnu pomoć u punom ostvarenju prava licima koja su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;

● osiguranje pristupu teritoriji i postupku azila, za sve one koji se odluče za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učestvovanje u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom.

Dužnosti / odgovornosti:

● redovno posjećivanje područja dolazaka (graničnih i vangraničnih), tranzita i smještaja kako bi se ocijenila pojedinačna situacija tražilaca međunarodne zaštite, kako bi im se pružile osnovne informacije o njihovim pravima i dužnostima u Crnoj Gori, o postupku azila, savjetovanju i besplatnoj pravnoj pomoći;

● proaktivno praćenje pojedinačnih slučajeva, od trenutka izražavanja namjere da traže međunarodnu zaštitu, tok cijelog postupka, uključujući i žalbeni nivo, prema potrebi;

● pružanje informacija, savjetovanje i besplatna pravna pomoć tražiocima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita kako bi se osigurao potpuni pristup i ostvarivanje njihovih prava (zdravstvena zaštita, obrazovanje, rad, socijalna zaštita itd.), u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca;

● prikupljanje informacija koje se odnose na pristup određenoj teritoriji-državi, specifičnim potrebama i drugim relevantnim informacijama;

● omogućavanje pravovremene razmjene informacija između radnika u predmetu, pravnih savjetnika i UNHCR-ovog partnera koji pruža psiho-socijalnu podršku;

● obezbijeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;

● redovno izvještavanje koordinatoru projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu

● zavisno od procjene koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti.

Uslovi:

Pravni fakultet;

Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći izbjeglicama;

Vozačka dozvola, B kategorija;

Dobro poznavanje MS Office i Excell-a

Prednost:

Pravosudni ispit

Poznavanje engleskog ili nekog drugog relevatnog stranog jezika

Iskustvo u radu u nevladinom sektoru ili međunarodnim organizacijama, posebno u programu azila

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:

  • dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;

  • otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;

  • dobre organizacione sposobnosti;

  • sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;

  • sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;

  • sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

  • 40 sati sedmično (mogućnost prekovremenog rada, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 21. decembar 2021. do 15h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

GA YIHR
U znak sjećanja na žrtve ratnog zločina Deportacije
Milan Radovic
Crnogorski zvaničnici odluke o rezoluciji o Srebrenici treba da donose vođeni isključivo interesima naše zemlje
pogled-naprijed-korica-mne-(17x20) (1)
Objavljena publikacija: „18 godina nezavisnosti – pogled naprijed. Putokaz ka EU napretku“
0-02-05-82fcb38dbc86d3b6dcd0592e124af359f12beb831bdea866115ef06b11fae27c_871df1301ba2fb2d
Kulturna posjeta pljevaljskih srednjoškolaca Ulcinju i Kulturno veče o toleranciji
0-02-05-304947f763e4ed3559d68125120356ea5e620eecd9b513342b69134ec4140a7f_41da7064b360bf57
ODRŽAN PRVI MODUL TRENINGA ZA LOKALNE ODBORNICE

Pretraga