Enter your keyword

Iako crnogorsko zakonodavstvo poznaje ovu vrstu sankcije jer je Krivičnim zakonikom u članu 33. jedna od vrsta kazni i predviđao rad u javnom interesu on nikada nije zaživio upravo iz tog razloga jer njihova realizacija nije bila moguća bez jednog ovakvog sporazuma, ali i sudije su veoma rijetko odlucivali na ovu sankciju.

Višestruki su benefiti ovakvog sporazuma i raduje da je država to konačno prepoznala i odlučila da napravi prve korake u stimlulisanju primjene ovog instituta. Benefiti su smanjenje zatvorske populacije a samim tim i mogućnosti za bolje uslove ostalih lica koja izdržavaju kaznu u zatvoru , smanjenje troškova države za izdržavanje takvih lica dok su u zatvoru, preko koristi za društvo, kroz posao koje ova lica rade u javnom interesu i njihovu resocijalizaciju i izbjegavanje negativnog uticaja kroz komunikaciju sa licima osudjenim za teža krivična djela. Prepoznajući ovaj sporazum kao veoma važnu kariku u realizaciji instituta alternativnih sankcija a koji kao takvi postoje već nekih dvesta godina u pojedinim zemljama zapadne evrope apelujemo da se što prije usvoji legislativa u vezi alternativnih sankcija kao i da se što vise Opština uključe u ovaj projekat naročito na sjeveru Crne Gore.

Nadamo se da će se ubrzati i usvajnje legislative u ovoj oblasti, čime bi ovaj sistem bio konačno zaokruzen.

Pozivamo civilni sektor i akademsku javnost da već sada počne sa promocijom ovih instituta, kako bi što prije zaživjela u našoj parksi, jer je trenutno svega 20-tak slučajeve izricanja ove vrste kazne.

Zoran Vujičić
Koordinator programa Vladavina prava