Unesite ključnu riječ

DOKUMENTI

Dokumenti Statut GA Strateški plan 2016-2018 Strateški plan 2014-2016 GA Memo Revizijski izvještaj za 2014 Revizijski izvještaj za 2013 Revizijski izvještaj za 2012 Godišnji izvještaji 2017. godina 2016. godina 2015. godina 2014. godina 2013. godina 2012. godina  Publikacije (Ne)Rad tužilaštva – Pogled sa strane 70 godina pobjede nad fašizmom – drugo izdanje 10 godina nezavisnosti […]

ISTRAŽIVANJE SISTEMA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U CRNOJ GORI

Građanska alijansa (GA) je u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovela istraživanje sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori – kreiranje efektivnog i održivog sistema pružanja besplatne pravne pomoći, u periodu od 21. januara do 21. septembra 2013. godine, sa ciljem da doprinese ostvarivanju principa dostupnosti pravde u Crnoj Gori. Istraživanje je realizovano uz podršku kancelarije UN Programa za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.