Enter your keyword

OTVORENO PISMO O PRESUDI UPRAVNOG SUDA O FONDU ZA ZASTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

Poštovani gospodine Rastoder i poštovana gospođo Dragičević,
s obzirom da ste u javnosti prepoznati kao najistaknutiji zaštitnici dosadašnjeg rada Fonda za zaštitu i stvarivanje manjinskih prava, dostavljamo vam presudu kojom se poništava odluka o raspodjeli sredstava Fonda iz 2012. godine, kada je podijeljeno pola miliona eura, a zbog povreda postupaka na koje smo konstantno ukazivali…

SUGESTIJE NA PLAN AKTIVNOSTI ZA ISPUNJAVANJE PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA EK O NAPRETKU CRNE GORE ZA 2012.

Građanska aIijansa (GA) je u prethodnom periodu radila na analizi Plana aktivnosti za ispunjavanje preporuka iz Izvještaja EK o napretku Crne Gore za 2012. godinu. Želimo da istaknemo da se generalno radi o kvalitetnom dokumentu, međutim GA prepoznaje prostor u kojem on može biti dorađen, što je jako bitno imati u vidu prilikom izrade budućih dokumenata ovog tipa.

OTVORENO PISMO O NEREGULARNOSTIMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Poštovana gospodo,obraćamo vam se kao prvim ljudima dvije najbogatije Opštine u Crnoj Gori, da vam dodatno skrenemo pažnju na ubiranje sredstava od građana na krajnje sporan način koje se sprovodi u vašim Opštinama. Kancelarija Građanske alijanse (GA), medijski programi Robin Hud i www.e-balkan.net su u posljednje vrijeme dobili veliki broj primjedbi na dva primjera neregularnosti […]

ANALIZA DOSADAŠNJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA E-PETICIJA „GLAS GRAĐANA“

Građanska alijansa (GA) izražava zadovoljstvo što ste prepoznali značaj elektronskih peticija kao jednog od bitnih koraka na putu ostvarenja elektronske demokratije (e-demokratije) punog kapaciteta u Crnoj Gori, jer one predstavljaju izuzetan potencijal za ostvarenje bolje komunikacije između građana i njihovih predstavnika. Bolje i lakše artikulacije njihovih zahtjeva i konačno većeg stepena učešća građana u procesu kreiranja politika, jer na kraju ovdje se radi o stvarnoj, neposrednoj demokratiji.