Meliha Murić rođena je 1992. godine u Rožajama, gdje je završila osnovnu školu „Mustafa Pećanin“ . Srednju školu – medresu „Sinan Beg“ završila je u Novom Pazaru.

U Medini u Saudijskoj Arabiji završila je studije islamskih nauka i arapskog jezika i živjela tamo 9 godina.

Trenutno je zapošljena u NVO Građanska alijansa u okviru UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“ na poslovima prevodioca za arapski i engleski jezik.

Voli čitanje, duge šetnje pored mora, kao i da usrećuje druge ljude.

Meliha živi u Baru i ima kćerku Saru.

melihaasaraa1@gmail.com