Unesite ključnu riječ

Građanska alijansa realizovala je trening za Human Rights Defenders grupu u okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori”, podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Učesnici grupe su bili u prilici da tokom trodnevnog treninga održanog u periodu 25 – 27. april od stručnjaka iz oblasti prava lica lišenih slobode i zatvornika čuju koje su to preporuke CPT-a koje se moraju poštovati, te koji su najveći izazovi sa kojima se Crna Gora suočava po tom pitanju. Prisutni su takođe uvidom u stanje određenih institucija i sami donijeli zaključke i preporuke shodno uputima trenera.

Trening je otvoren izlaganjem Siniše Bjekovića o kršenjima ljudskih prava od strane policijskih službenika, radu NPM tijela i saradnji sa NVO sektorom. Ombudsman je istakao da se najčešći oblik devijacije javlja od momenta lišenja slobode, odnosno, od prikupljanja obavještenja od građana. Kao problem je naveo i prisustvo službenog lica prilikom vođenja razgovora između doktora i lica lišenog slobode.

Miloš Janković, advokat i bivši zamjenik Ombudsmana za prava lica lišenih slobode je kroz uporednu praksu predstavio sličnosti između sistema Srbije i Crne Gore. Kao razliku, naveo je da za žene u Srbiji postoji centralni zatvor, što samo podstiče veću izolovanost ovih lica, jer im je na taj način otežana komunikacija sa članovima porodice koji ne žive blizu.

Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava, govorio je o sprovođenju pozitivnih obaveza države, ali i o iskustvima i izazovima u vođenju slučajeva strateškog zastupanja žrtava torture.

Dio sesija zaključen je izlaganjem člana Komiteta za prevenciju torture i psihijatra, Aleksandra Tomčuka. On se osvrnuo na CPT standarde u kontekstu policijskog pritvaranja i zadržavanja i istakao važnost pravilnog utvrđivanja stepena potvrda od strane doktora.

Posljednji dan treninga je bio rezervisan za obilazak graničnog prelaza i policijske stanice u Ulcinju, kao i psihijatrijske bolnice u Dobroti, sa ciljem da timovi koji su bili podijeljeni sami donesu zaključke i preporuke nakon realizacije posjeta.