Unesite ključnu riječ

Memorandumom je predviđena saradnja koja bi doprinijela većoj efikasnosti i transparentnosti rada Državnog tužilaštva, u skladu sa praksom i preporukama Evropske unije.

Memorandum o saradnji stupio je na snagu činom potpisivanja i primjenjivaće se dvije godine. Partnerstvo uspostavljeno Memorandumom o saradnji biće nastavljeno i nakon planiranog perioda, osim ako ugovorene strane ne prekinu saradnju.