Enter your keyword

Građanska alijansa organizovala je danas konferenciju pod nazivom „Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“, što je završna aktivnost projekta „Zajedno za napredak u poglavljima 23 i 24“. Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju Njemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država (BTD), kao i Ambasade Kraljevine Norveške.

Konferenciju je otvorio potpredsjednik Vlade Crne Gore gdin Zoran Pažin, nakon čega je ispred Ambasade Kraljevine Norveške, uvodnim govorom gospodina Geir Johansena, zatim gđa Gordane Delić, direktorke Balkanskog fonda za demokratiju i predsjednika Građanske alijanse, gdin Boris Raonić. Tema prvog panela bila je „Institucije u pregovaračkom procesu“, a panelisti koji su govorili na ovu temu bili su gdin Slaven Radunović – predsedavajući Odbora za evropske integracije, gdin Aleksandar Drljević – glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i gdin Mladen Vukčević – predsednik Sudijskog saveta. Drugi panel bio je o predstavljanju izveštaja „Praćenje suda“ i izveštaja o radu Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za zakonodavstvo i Komiteta za evropske integracije, koji je predstavio koordinator Građanske alijanse gdin Zoran Vujičić. Na kraju je zaključeno da je potrebno uložiti mnogo napora kako bi se ojačale institucije kako bi one postale, pre svega, nezavisne, i da je najveća odgovornost na vladi. S druge strane, države članice EU trebalo bi da pomognu i podrže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.