Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

PRAĆENJE RADA PRAVOSUDNOG SISTEMA POVEĆAĆE NJEGOVU ODGOVORNOST I EFIKASNOST

Doprinos efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti rada sudova u Crnoj Gori prema svim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu, političku ili drugu pripadnost ili opredijeljenost, a u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom, dobrim praksama i preporukama međunarodnih organizacija, cilj je Memoranduma o saradnji potpisanog između Vrhovnog suda Crne Gore i NVO Građanska alijansa (GA).
Uvjereni smo da će se povećanje transparentnosti, odgovornosti i funkcionalnosti državnih institucija ostvariti kroz praćenje predmeta koji su u radu kod nadležnih sudova, poručili su vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore dr Vesna Vučković i direktor Građanske alijanse Milan Radović.

Smatraju i da će buduća saradnja doprinijeti jačanju odgovornosti u sudstvu, povećanju povjerenja ukupne javnosti u rad sudova i unapređenju saradnje između sudskog sistema i nevladinog sektora u Crnoj Gori.

Vrhovni sud će, shodno Memorandumu, podržati realizaciju projekata, u okviru svojih nadležnosti, ljudskih i tehničkih kapaciteta.

“Podsticaće predsjednike nadležnih sudova da obezbijede uslove za pristup predstavnicima Građanske alijanse glavnim pretresima za krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv izbornih prava, protiv života i tijela, krivična djela koja se odnose na nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčaranje ljudi i krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, osim u slučaju isključenja javnosti sa glavnog pretresa”, kazala je Vesna Vučković.

S obzirom na to da su u fokusu djelovanja ove NVO svi sudovi koji su nadležni za odlučivanje u navedenim krivičnim djelima, Vrhovni sud će učestvovati u konsultacijama sa njenim predstavnicima i dati savjete za izvještaje o praćenju određenih krivičnih postupaka.

Građanska alijansa je godinama, kroz primjenu i realizaciju različitih projekata, a u saradnji sa relevantnim javnim akterima, doprinijela efikasnoj primjeni vladavine prava, obezbjeđujući transparentnost i zalaganje javnih institucija o pitanjima koja se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih prava u Crnoj Gori, podsjetio je Milan Radović.

“Efikasan i nezavisan pravosudni sistem je kamen temeljac pravde i zaštite osnovnih ljudskih prava. Zbog toga je od velike važnosti da se prati funkcionisanje pravosudnog sistema, odnosno suda i tužilaštva kako bi se povećala njihova odgovornost u pogledu profesionalizma sa aspekta efikasnosti, transparentnosti, nezavisnosti i poštovanja prava u vezi sa suđenjem i procesima”, ocijenio je Radović.

Građanska alijansa će pratiti krivične postupke uz puno poštovanje pravosudnog sistema i zakona Crne Gore i dostaviti izvještaj Vrhovnom sudu radi pribavljanja sugestija/komentara i pružanja korisnih preporuka.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga