Enter your keyword

Stručnu raspravu organizuje Građanska alijansa, uz podršku ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

U uvodnom dijelu govoriće Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava, Ajša Hadžibegović, razvojna direktorica Građanske alijanse, Elvis Beriša, predsjednik NVO Phiren Amenca.

Agendu seminara šaljem vam u prilogu.

Pozivam vas da putem vašeg medija informišete javnost o ovom događaju.

Jelena Ristović,
menadžerka kancelarije GA