Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

SPORNA PRIMJENA MJERA TAJNOG NADZORA U CRNOJ GORI

Naime, nakon što je 2010. godine zakonskim izmjenama uvedena mogućnost primjene mjera tajnog nadzora, one su primijenjene u vezi sa 942 osobe, što je sve rezultiralo krivičnim postupcima protiv 500 ljudi. S te strane, može se reći da je ovaj mehanizma doprinio efikasnijem radu nadležnih organa.

No, s druge strane, kako bi se zaštitila prava nadziranih građana i njihovi lični podaci prikupljeni ovom metodom – zakon je ekspliticno obavezao nadležne organe da sve građane koji su bili pod mjerama tajnog nadzora, a nisu krivično procesuirani – obavijesti o preduzetim radnjama i omogući uvid u prikupljene podatke. I tu se otvaraju brojna pitanja o zakonitosti sprovođenja ovog osjetljivog mehanizma, jer od početka primjene mjera tajnog nadzora – gotovo svaki drugi nadzirani građanin nije krivično procesuiran, a niko od njih nije obaviješten o sprovedenom nadzoru niti o ličnim podacima koji su time prikupljeni!

Po podacima dobijenim od Viših sudova u Bijelom Polju i Podgorici, u 2016. godini donijeto je 67 naredbi za sprovođenje mjera tajnog nadzora od strane sudija za istragu. U samo jednom slučaju je podnijeta krivična prijava. U nijednom od ostalih slučajeva za sada, lica koja su bila pod mjerama tajnog nadzora nijesu bila obavještavana kako bi izvršili uvid u materijal prikupljen na ovaj način.

Prak­sa po­ka­zu­je da se zlo­u­po­tre­blja­va član 162. ZKP-a, ko­ji osta­vlja mo­guć­nost nadležnom organu da ne obavijesti nadziranog građanina o sprovedenim mjerama tajnog nadzora, ali isključivo u slučaju procjene da po­sto­ji osno­va­na bo­ja­zan da bi oba­vje­šta­va­nje ili uvid u do­bi­je­ni ma­te­ri­jal mo­glo da pred­sta­vlja ozbilj­nu opa­snost po ži­vot i zdra­vlje lju­di ili bi mo­glo da ugro­zi ne­ku od is­tra­ga.

Razumijemo da je ova opcija svakako prisutna u praksi, ali zaista je teško povjerovati da se dešava u ovoj mjeri, tj. u svakom slučaju tajnog nadzora koji nije rezultirao krivičnom prijavom.

Podsjećamo da Zakonik o krivičnom postupku u članu 157. predviđa mjeru tajnog nadzora “ako postoje osnove sumnje da je neko lice samo ili u saučesništvu sa drugim izvršilo, vrši ili se priprema za vršenje krivičnih djela iz člana 158 ovog zakonika, a na drugi način se ne mogu prikupiti dokazi ili bi njihovo prikupljanje zahtijevalo nesrazmjerni rizik ili ugrožavanje života ljudi, protiv tih lica se mogu odrediti mjere tajnog nadzora:

1) tajni nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora, odnosno sredstava za tehničku komunikaciju na daljinu i privatnih razgovora koji se obavljaju u privatnim ili javnim prostorijama ili na otvorenom;
2) tajno fotografisanje i vizuelno snimanje u privatnim prostorijama;
3) tajno praćenje i tehničko snimanje lica i predmeta

(2) Ako postoje osnovi sumnje da je neko lice samo ili u saučesništvu sa drugim izvršilo, vrši ili se priprema za vršenje krivičnih djela iz člana 158 ovog zakonika, a okolnosti slučaja ukazuju da će se sa najmanje povreda prava na privatnost prikupiti dokazi, protiv tih lica mogu se odrediti mjere tajnog nadzora:

1) simulirana kupovina predmeta ili lica i simulirano davanje i primanje mita;
2) praćenje prevoza i isporuke predmeta krivičnog djela;
3) snimanje razgovora uz prethodno informisanje i saglasnost jednog od učesnika razgovora;
4) angažovanje prikrivenog isljednika i saradnika.

Stoga, preporučujemo da se pre­ki­ne sa ovakvom prak­som i da se građani nad kojima su primijenjene mjere tajnog nadzora naknadno obavijeste o sprovedenim radnjama i omogući im se pristup prikupljenim podacima. U suprotnom, nadležni organi bi trebali sankcionisati odgovorne službenike i time bi svoju opredijeljenost ka poštovanju zakona jasno pokazali svim građanima, bez obzira da li su bili praćeni ili ne.

S poštovanjem,

Zoran Vujičić
GA, koordinator na program vladavine prava

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga