Enter your keyword

U studijsku posjetu Podgoricu idu tri tima koje čine učenici/e i profesorice iz Srednje-ekonomske i Gimnazije “Stojan Cerović” iz Nikšića. Oni su danas bili najbrži u aktivnosti “Potraga za pravima mladih” koja je organizovana u čast Međunarodnog dana mladih. Aktivnost je dio projekta koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) a finansiran je od strane Ministarstvo sporta – Direktorata za mlade.Na takmičenju je učestvovalo pet ekipa. Prva ekipa koja je stigla na cilj su „Pioniri“ iz JU Srednja ekonomsko – ugostiteljska škola Nikšić (Učenici Igor Bezmarević, Marija Raičević, Ana Lješković i nastavnica Olivera Lučić). Drugoplasirani su „Perspektiva“ iz JU Gimnazija “Stojan Cerović” ( učenici Sofija Đukanović, Radovan Vojinović, Petar Nedić i nastavnica Marija Lazarević) i trećeplasirana je „Martin Luter King“ takođe, iz JU Gimnazija “Stojan Cerović” (učenici: Lucija Đukić, Milena Šutović, Aleksa Pavlićević i nastavnica Ivana Mijušković).

Svrha pomenutog takmičenja je u: upoznavanju učenika sa konceptom ljudskih prava te poštovanjem istih, njihovom međusobnom upoznavanju, kontaktu sa institucijama i organizacijama i njihovim poljima rada, razvijanju timskog rada i rješavanja zadataka, poboljšanju komunikacije i slično a sve kroz interaktivan i interesantan metod učenja.

Projekat Obilježavanje Međunarodnog dana mladih sprovodi se u cilju podizanja svijesti mladih o važnosti njihovog učešća kao i upoznavanje mladih sa radom institucija i organizacija u oblasti: zapošljavanja; obrazovanja; donošenja odluka, razvoja zajednice i kreiranju i sprovođenju politika; zdravlja; kulture i omladinske politike.

Nagrada za prve tri ekipe je studijska posjeta institucijama i organizacijama u Podgorici koja će se održati 17. septembra 2018. godine, tokom koje će učenici imati priliku da se upoznaju sa radom institucija i organizacija za ljudska prava.

Na kraju želimo da se zahvalimo svim ekipama koje su učestvovale u takmičenju, organizacijama iz Nikšića koje su podržale takmičenje i koje su bile info tačke: Centru za romske inicijative, Ekološkom pokretu Ozon, SOS telefonu za žene i djecu žrtve nasilja, Omladinskom klubu Nikšić, Defendologija, NVO Agenciji za lokalnu demokratiju i Crvenom krstu Nikšić.