Enter your keyword

O principima i dilema u novinarstvu, radio novinarstvu i audio produkciji, te digitalnim tehnologijama u službi građanskog novinarstva učili su od iskusnih novinara/ki iz medijskih organizacija NVO „35mm” i SAFRA (Radio Krš).

Cilj pomenutog projekta je poboljšanje vidljivosti maloljetnijih i marginalizovanih grupa, kao što su žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga, a finansiran je od ambasade Australije u Beogradu.

gradjansko novinarstvo2

Sve do juna tekuće godine, polaznici/e Škole građanskog novinarstva će svojim medijskim proizvodima raditi na uključivanju ovih grupa u društvo i podizanje svijesti građana/ki o njihovim pravima. Nakon pomenute škole ono što karakteriše članove/ice ove grupe su veliki entuzijazam, znatiželja i spremnost da se i njihov glas čuje u medijima.

Kristina Ćetković
Koordinatorka medijskog programa