Enter your keyword

Zadovoljstvo nam je da objavimo rezultate Konkursa za dodjelu nagrada za najbolju novinarsku istraživačku priču na temu promocije tradicije, kulture i jezika Roma i Egipćana. Kunkurs je objavljen 21. januara 2022. na koji se i ovog puta prijavio veliki broj novinara sa raznovrsnim pričama.

Na Konkurs je pristiglo 18 prijava i ovim putem želimo da se zahvalimo svim zainteresovanim novinarima koji su svojim objavljenim pričama doprinijeli promociji romske kulture, ali i njihovoj integraciji i smanjenju stigmatizacije.

Komisija za evaluaciju nije imala lak zadatak što zbog broja pristiglih priča, što zbog njihovog kvaliteta i raznovrsnosti u pogledu pokrivenosti tema. Ono čime su se novinari dominantno bavili u podnešenim pričama su kultura, jezik i tradicija Roma i Egipćana, njihova socio-ekonomska situacija, te primjeri uspješnih pojedinaca i pozitivnih praksi. Od podnešenih priča, Komisija za evaluaciju je izabrala one najbolje.

Dobitnici nagrada za najbolju istraživačku priču na temu promocije tradicije, kulture i jezika Roma i Egipćana su sljedeći:

I nagradu dobio je novinar Senad Sejdović za emisiju „Savore” – priča o sestrama Ramadanović, džudistkinjama objavljenu na RTCG (http://www.rtcg.me/tv/emisije/emisije-na-romskom/zajedno/351662/savore-12022022.html)

II nagradu dobila je novinarka Milena Đuranović za priču „Muzika utkana u gene“, objavljenu na TV Nova M (https://www.youtube.com/watch?v=iHrNu_4c9qg)

III nagradu dobila je novinarka Jelena Kljajević za priču „Socijalni položaj Roma“ objavljenu na portalu Radio Kotor (https://radiokotor.info/clanak/drustvo/socijalni-polo%C5%BDaj-roma-te%C5%BDak,-naj%C4%8Ce%C5%A0%C4%86e-pate-od-hroni%C4%8Cnih-oboljenja,-ali-se-njihova-svijest-na-polju-zdravlja-i-obrazovanja-mijenja-na-bolje-/2)

Građanska alijansa je spremila i Specijalnu nagradu za poseban doprinos promociji kulture i integraciji Roma i Egipćana u Crnoj Gori, te unapređenju njihovog položaja u društvu koju dodjeljujemo novinarki Svetlani Mandić za priču Maja i Fljamur ljubavlju ruše predrasude“ objavljenu u ND „Vijesti“ (https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/590174/maja-i-fljamur-ljubavlju-ruse-predrasude).

Građanska alijansa organizovaće svečanu dodjelu nagrada, o čemu će novinari i javnost biti blagovremeno obaviješteni.

Čestitamo novinarima koji su dobili nagrade i zahvaljujemo se svim novinarima na zainteresovanosti.