Enter your keyword

– Način izbora kandidata u ZIKS-u, bezbjedonosne protokole i strukture,bezbjedonosna praksa u odnosu i bez sigurnosnih protokola, podjele zadataka sluzbenicima i odgovornosti sa posebnim fokusom na ulogu direktora ZIKS-a .
– Atmosfera nekažnjivosti za neprofesionalno ponašanje
– Nizak nivo informisanosti zatvorenika o sopstvenim pravima
– Nizak nivo svijesti javnosti o sistemu alternativnih sankcija

Cilj analize je izrada nalaza i preporuka koji će biti prezentovani ključnim činiocima i biće osnova za razvoj Strategije za izvršenje krivičnih sankcija (2017-2020).

Prijaviti se mogu domaći i strani eksperti sa minimum 5 godina iskustva iz oblasti bezbijednosti zatvorskog sistema.

Kandidati se mogu prijaviti tako što će svoju prijavu, koja se sastoji od predloga metodologije, finansijske ponude i biografije (sa kontaktima reference) poslati e-mailom na office@gamn.org najkasnije do 30. septembra 2016.godine.

Žiri, sastavljen od predstavnika Ministarstva pravde, ZIKS-a-a i NVO Gradjanska alijansa će razmotriti pristigle prijave i donijeti odluku do 07. oktobra 2016.

Predlog metodologije treba da obuhvati predlog načina prikupljanja podataka i kvantitativne i kvalitativne analize.

Finansijska ponuda treba da sadrži iznos u eurima koji pokriva honorar i sve troškove eksperta u iznosu ne većem od 2800 EUR bruto.

Biografija na ne više od 2 strane treba da sadrži pored relevantnih prethodnih iskustava i makar 2 reference sa kontakt podacima.