Enter your keyword

Ova tema od izuzetnog je značaja posebno u svijetlu aktuelnih političkih događaja, kako u Crnoj Gori tako i u drugim državama u regionu, i nepostojanja komunikacije među ključnim političkim akterima. Stoga je pokretanje dijaloga među mladima ali i drugim strukturama društva od neprocjenjivog značaja kako bi se nastavio započeti proces demokratizacije država.

Događaj realizuje Mreža Inicijative mladih za ljudska prava u okviru Mreže mladih političkih partija (Political Youth Network).

Građanska alijansa je, u saradnji sa partnerskim kancelarijama iz regiona prije tri godine formirala ovu regionalnu Mrežu podmladaka političkih partija sa ciljem da se okupe strukture mladih, u okviru partijskih organizacija, oko univerzalnih demokratskih vrijednosti a bez obzira na političke ideologije i različita politička stanovišta. Ova Mreža ima misiju međusobnog povezivanja mladih u regionu, boljoj međusobnoj saradnji te pokretanju značajnih procesa koji su od suštinskog značaja za uspješnu buduću saradnju svih država Zapadnog Balkana.

Agenda događaja dostupna je OVDJE.