Enter your keyword

YIHR, anëtarja e AQ, publikoi sot raportin e tretë kvartal mbi gjendjen e të drejtave njerëzore në Mal të Zi. Raporti është bërë me përkrahjen e BTD-së dhe mund ta merrni këtu.